BANNER
BANNER
BANNER
11
previous arrow
next arrow

XI. International Eurasian Educational Research Congress Sonuç Bildirgesi

Değerli EJERCongress Katılımcıları,

Bu yılki EJERCongress, 21-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Üniversitenin Rektörü Sayın Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK, kongre eş-başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ, eğitim fakültesinin değerli öğretim elemanları, çalışanları ve öğrencileriyle birlikte bu yıl da eğitim camiasına çok yararlı ve bilgi dolu bir kongre sunduk.

İlk üç gün yüz yüze, dördüncü gün tamamen çevrim içi olarak, toplam 700’e yakın bildirinin yanı sıra katılımcılarımız, altı davetli konuşmacının seminerlerinden yararlanmış, ayrıca iki panel, beş çalıştay ve bir de söyleşiye katılma fırsatı yakalamışlardır. Kongre bildiri yönetim paneline toplam 2375 kişi kayıt yaptırmıştır. Kongrede iki imza etkinliği yer almıştır. Her yıl Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ’ün moderatorlüğünde yaptığımız Eğitim Çınarıyla Söyleşi oturumumuzun bu yılki konuğu Prof. Dr. Ezel TAVŞANCIL olmuştur.

Rektörler panelimiz Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK moderatörlüğünde; Prof. Dr. Ayşegül KOMSUOĞLU ÇITIPITIOĞLU, Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR ve Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın katılımlarıyla gerçekleşmiştir.  Dekanlar panelimiz ise Prof. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ moderatörlüğünde; Prof. Dr. Mahmut SELVİ, Prof. Dr. Aytaç GÖĞÜŞ, Prof. Dr. Alim KAYA ve Prof. Dr. Mutlu Nisa ÜNALDI CORAL’ın katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

Kongremize katılan davetli konuşmacılarımız ve sunum başlıkları şunlardır:

 • Prof. Dr. Ahmet ARSLAN, “Türk Eğitim Sisteminin Felsefe ile İmtihanı”
 • Doç. Dr. Aras BOZKURT, “Eğitimde Üretken Yapay Zekâ: Kaçınılmaz Paradigma Değişimi”
 • Prof. Dr. M. Alper ŞAHİNER, “Yapay Zekâ ve Malzeme Bilimi, Yenilenebilir Enerji Araştırması ve Eğitim”
 • Prof. Dr. Jane M. WILBURNE, “Öğretmenlerin Öz Güvenini ve Pedagojik Bilgilerini Geliştirmeye Yönelik Öğretmenlik Uygulamaları”
 • Prof. Dr. Michael DOMJAN, “B. F. Skinner’ın Koşullanma ve Öğrenme Hakkında Doğru ve Yanlış Bildikleri”
 • Dr. Gürkan SARIDAŞ ve Prof. Dr. Funda NAYİR, “Eğitim Araştırmalarında Q Metodoloji Kullanımı”
 • Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR, “Literatür Taramasında Yapılan Yaygın Hatalar, Yeni Perspektifler ve Veritabanları”
 • Prof. Dr. Ruken Akar VURAL, “Eğitimde Drama Yoluyla Barış Eğitimi: Öteki ile Karşılaşma ve Dönüşmenin Olanaklarını Deneyimlemek”
 • Prof. Dr. Yavuz AKBULUT, “Eğitim Araştırmalarında Gözlemlenen Yaygın Yöntem Sorunları ve Çözüm Önerileri”
 • Prof. Dr. Luca TATEO, “Eğitimde Çeşitliliği Geliştirmek”
 • Doç. Dr. A. Patricia Aguilera-HERMIDA, “İlerleyen Yaşlarda Romantik İlişkiler, Buluşma ve Evlilik”

EJERCongress’in ülkemize çok büyük katkısı vardır ve olmaya da devam edecektir. EJERCongress’e katılmak; (1) akademik ağ oluşturma fırsatı yaratmakta, (2) katılımcıların kongrede bildiri sunmayla ilgili ve mesleki iletişimle ilgili beceri kazanmalarına yardım etmekte, (3) yine katılımcıların eğitim alanlarıyla ilgili güncel bilgi edinmelerini sağlamakta, (4) katılımcıların özgeçmişlerini güçlendirmekte, (5) katılımcılarımızın farklı alanlardaki bilgileri dinleyerek kendi çalışmalarına daha farklı ve daha yaratıcı bir bakış açısı kazanmasını sağlamaktadır.

EJERCongress’in bir başka odak noktası ise öğrencilere görev vermektir. Öğrencilerimiz hem kongre ve akademik ortama yönelik deneyim edinmekte hem de alana hizmet olarak bu faaliyetleri özgeçmişlerine yazmaktadırlar. Türkiye içinde bunlar çok önemsenmese de yurt dışı yüksek lisans ve doktora başvurularında; TÜBİTAK desteğiyle gelmek isteyen akademisyenlerimizin kabul mektubu almalarında çok işe yaramaktadır. Çünkü bu tür faaliyetler bireyin alana olan bağlılığını ve ilgisini göstermektedir.

Kongremize yurt dışından davetli konuşmacı çağırmayı ve yüz yüze katılmalarını önemsiyoruz. Bu davetli konuşmacılarımız yine Türkiye’deki hocalarımızın ve öğrencilerimizin, yurt dışında akademik ağ oluşturmalarına da katkı sağlamaktadır.

Kongremizde bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve ödüllerimizi maddi olarak da desteklemeye başladığımız ödül törenimizde, ödül kurulumuz En iyi Doktora Tezi Ödülü’nü Sayın Dr. Nergiz TEKE’ye; En İyi Genç Araştırmacı Ödülü’nü de Sayın Dr. Ali TOSUN’a vermeyi uygun görmüştür. Her bir kategoriye Zeynep Ana Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın sponsorluğunda 15.000 TRY ödül verilmiştir. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı ve HBZ Holding Yönetim Kurulu Başkan Sayın Kemal ARSLAN’a kongremize verdiği destek için çok teşekkür ederiz. Ayrıca ödül kuruluna başkanlık yapan Dicle Üniversitesinden Sayın Prof. Dr. Abdulkadir MASKAN Hocamıza da teşekkürlerimizi sunarız.

Kongre Başkanı: Ord. Prof. Şenel POYRAZLI
Danışmanlık Psikolojisi Profesörü ve Bölüm Başkanı
Pensilvanya Eyalet Üniversitesi, Harrisburg/ABD
Kongre Başkan Yrd: Prof. Dr. Funda NAYİR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı/TÜRKİYE

Önemli Tarihler

15 Eylül 2023

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi

26 Nisan 2024

Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi

5 Mayıs 2024

Bildiri Sahipleri İçin Son Kayıt/Ödeme Tarihi

10 Mayıs 2024

Kongre Programının İlanı

21 Mayıs 2024

Kongre Başlangıç Tarihi

24 Mayıs 2024

Kongre Bitiş Tarihi

15 Mayıs 2024

Dinleyici/Bildirisiz Katılımcı İçin Son Kayıt Tarihi (Ücretsiz)

30 Haziran 2024

Özet Metin Gönderimi Son Tarihi (isteğe bağlı)

15 Ağustos 2024

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi (isteğe bağlı)

30 Eylül 2024

Kitap Bölümü Gönderimi Son Tarihi (isteğe bağlı)

DAVETLİ KONUŞMACILAR

XI EJERCONGRESS 2024 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

EJERCongress’in Sizlere Sunduğu Avantajlar

DERGİMİZ

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (ENAD)

Uluslararası Hakemli, Açık Erişim, Online e-dergi

ISSN: 2148-2624
Yayına Başlama Tarihi: Kasım 2013
Yayın Sıklığı: Yılda dört sayı (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

Indekslenme
ESCI – EMERGING SOURCES CITATION INDEX
TR INDEX (ULAKBİM)
GOOGLE ACADEMIC
ACADEMIA SOCIAL SCIENCES INDEX
DIRECTORY OF OPEN ACCES JOURNALS
INDEX COPERNICUS
TURKISH EDUCATION INDEX
SOBIAD

Geçmişten Günümüze EJERCongress

DESTEKLEYENLER

Scroll to Top