IXth International Eurasian Educational Research Congressng & Consulting

ejej

Prof. Dr. Khalid Arar

Khalid Arar, Teksas Eyalet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Liderliği ve Politikası, Eğitim ve Toplum Liderliği, Okul Geliştirme Doktora Programı Profesörüdür.

Son yirmi yıldır Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika’da eşitlik, çeşitlilik ve sosyal adalet konularında K-12 ve yükseköğrenimin karmaşık gerçeklikleri üzerine çalışmalar yürüttü. Küresel adaletsizliklere meydan okumaya olan bağlılığı, onu son yıllarda mülteciler, yerinden edilmiş insanlar ve göçmenler için eğitimi sosyal adalet merceğinden araştırmaya yöneltti. Arar, araştırmalarını WERA, AERA, ECER, CIES, BERA, UCEA, BELMAS, CCEAM, ICPEL ve TCEA’nın farklı uluslararası konferanslarında geniş çapta sundu. Journal of Education Policy, Higher Education Policy, Journal of School Leadership, Journal of Educational Administration, Educational Management, Administration and Leadership, Compare, Journal of Comparative Education, Gender and Education, Journal of Educational Change, International Journal of Leadership in Education, Cambridge Journal of Education ve Review of Education gibi önde gelen birçok eğitim dergisinde yayınlanmış birçok çalışması bulunmaktadır.

Sınır Tanımayan Liderlik ve Uluslararası Eğitim Liderliği Profesörleri Konseyi (ICPEL) Yıllık konferansı, 2019 (Soka Üniversitesi Kaliforniya); Uluslararası Okul Müdürleri Konferansı (ISPC, 2019) Lider Müdürler Derneği (İstanbul); Göç ve Yüksek Öğrenim Konferansı (2019), V.W. Hannover (Almanya); Kanada Temel Öğrenim Ağı (CPLN) ve Eğitim Fakültesi, Ottawa Üniversitesi; Türk Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Türkiye (2018); ve dünyanın farklı üniversitelerinde misafir akademisyen olarak bulundu.

Yakın zamanda yazdığı kitaplar arasında Migrants, Refugees and Global Challenges in Higher Education (Peter Lang Publishing, with Kussai Haj-Yehia, David Ross, & Yasar Kondakci); Education, Immigration and Migration: Policy, Leadership, and Praxis for a Changing World (Emerald Publishing, with Jeffrey Brooks & Ira Bogotch); Turbulence, Empowerment, and Marginalization in International Education Governance Systems (Emerald Publishing, with Alison Taysum), Emotion Management and Regulation in Teaching and Educational Leadership: Research and Practice in Transitional and Developing Societies (Emerald Publishing with Izhar Oplatka);  School Leadership for Refugees’ Education (Routledge) ve Neoliberalism and Education Systems in Conflict: Exploring Challenges Across the Globe (Routledge with Deniz Örücü and Jane Wilkinson).