XI International Eurasian Educational Research Congress

yesil

Dr. Selen TOKGÖZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümünden 1999 yılında mezun olan Dr. Selen TOKGÖZ, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını aynı üniversitede Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi alanında tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1999 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başlamış olan TOKGÖZ, 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında, Avrupa Birliğinin yükseköğretim alanında desteklediği projeler üzerine çalışmaktadır.