XI International Eurasian Educational Research Congress

yesil

HAKKIMIZDA

20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde küreselleşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler insan hayatını her alanda derinden etkilemiştir. Bu değişim ve yenilikler eğitim alanında da çağa ayak uydurmayı zorunlu kılmış ve bunu başaramayan toplumlar yaşadığımız zamanın gerisinde kalmışlardır. Çünkü eğitim, toplumların bilimsel ve kültürel olarak gelişimini sağlayan yegâne unsurdur. Eğitimde meydana gelen gelişmelerden tüm eğitimcilerin haberdar olması ve bunlara ayak uydurmaları yeni nesillerin ve nihayetinde ülkelerin geleceğinde kilit rol oynamaktadır. İçinde bulunduğumuz dijital çağda bilgiye ulaşmak her ne kadar hızlı ve kolay olsa da eğitim-öğretim alanında yetkin kişilerin süzgecinden geçmiş akademik bilgiye ulaşmak, yoğun çaba ve zaman gerektiren bir süreçtir. İşte bu noktada EJERCongress (Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi/International Eurasian Educational Research Congress), araştırmacıların ve akademisyenlerin bir araya geldiği, tüm bu değişim ve gelişimin bilim dünyasına sunulduğu, ülkemizin ve dünyanın saygın kongrelerinden biridir.

EJERCongress, 2013 yılında Anı Yayıncılık çatısı altında, bilime ve ülke eğitimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlk kongremizi 2014 yılında “Eğitimi Yeniden Düşünmek: Sorunlar ve Çözümler” temasıyla İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Şu ana kadar her yıl farklı bir üniversitenin katkısı ve iş birliğiyle sekiz başarılı kongre yapmış bulunmaktayız.


Yola çıktığımız günden bu yana gerçekleştirdiğimiz kongreler ve ana temaları:

  • 2023 TED Üniversitesi: “Eğitimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon”
  • 2022 Ege Üniversitesi: “Bölgesel Sorunların Yol Açtığı Göçler, Mülteciler ve Dezavantajlı Grupların Eğitimi”
  • 2021 Aksaray Üniversitesi: “Dijital Çağda Eğitim: Öğrenme, Öğretme ve Araştırma”
  • 2020 Eskişehir Anadolu Üniversitesi: “Eğitimin Geleceği ve 21. Yüzyıl Becerileri”
  • 2019 Ankara Üniversitesi: “Güçlendirmek: Araştırma, Kuram ve Uygulama”
  • 2018 Akdeniz Üniversitesi: “Değişen Eğitim Paradigmaları: Yeni Yöntemler, Yönelimler ve Politikalar”
  • 2017 Pamukkale Üniversitesi: “Değişen Zamanlar, Değişen İhtiyaçlar: e-Eğitim, Eşitlik, Göç ve Farklılıklar”
  • 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: “Gelecekle Yüzleşmek: Eğitimde Roller ve Sorumluluklar” 
  • 2015 Hacettepe Üniversitesi: “Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme”
  • 2014 İstanbul Üniversitesi: “Eğitimi Yeniden Düşünmek: Sorunlar ve Çözümler”


Kongremize katılan değerli akademisyen ve bilim insanlarından bazıları;

Prof. Mark KISELICA
Prof. Gary KING
Prof. Philip G. ZIMBARDO
Prof. Irvin David YALOM
Prof. Albert BANDURA
Prof. James BANKS
Prof. Burke JOHNSON
Prof. Rowena MURRAY
Prof. David HAURY
Prof. Antonio De PUENTE
Prof. Michael BORENSTEİN
Prof. Corrine GLESNE
Prof. Gerald NOSICH
Prof. Joe O’HARA
Prof. Elliot TURIEL
Prof. Anthony ONWUECBUZIE
Prof. Prof. Christoph WULF
Prof. Vivienne Baumfield
Prof. Fernando M. Reimers
Prof. Ronghuai HUANG
Prof. Donna MERTENS
Prof. Andrew P. JOHNSON
Prof. Antony BRYANT
Marc PRENSKY

Çalışmalar yetkin hakem kurulumuz tarafından incelenmekte ve uygun görülen çalışmalar kongremizde yer almaktadır. Kongremizde bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır. Bildiri sunan ya da dinleyici olarak katılan herkese katılım belgesi verilmektedir. Ayrıca sunulan bildiriler Özet Bildiriler ve Tam Metin Bildiriler olmak üzere e-kitap formatında kongreden sonra web sayfamızda yayımlanmaktadır.


EJERCongress 2024, “Geleceği Tasarlamak: Eğitimde Yapay Zekâ ile Değişen Paradigmalar ve Transhümanizm ana temasıyla Kocaeli Üniversitesinde Kocaeli kentinde gerçekleştirilecektir.