VIIth International Eurasian
Educational Research Congress ONLINE

10 - 12 Eylül 2020 | Anadolu Üniversitesi

konaklama_02.jpg
EJERCongress 2020

YAYIN

EJERCongress 2020 Tam Metin Yayın Süreci

Bildiri Tam Metinlerinin gönderilmesi için son tarih,-
Editör kurulunca ön incelemeden geçen bildirilerin açıklanması son tarih,-
Tam metin kitabının elektronik olarak yayın tarihi-
Ön incelemeden geçebilen Tam Metinlerin; EJER, ENADOnline ve JOMES dergi formatına uygun olarak düzenlenerek gönderilmesi için son tarih-
Gönderilen makalelerin hakemlik sürecinin başlatılması,-
Hakem sürecinden geçen makalelerin yayınlanması son tarih-

EJERCongress 2020 bildiri tam metninizin yayınına ilişkin sizlere birkaç olanak sunuyoruz:

1-Tam metin kitabı olarak yayın,

2-EJER

3-ENAD

4-JOMES dergilerinde makale olarak yayın

EJERCongress 2020
DESTEKLEYENLER

 
#
Tamam