yesil

TÜBİTAK DESTEĞİ

Destek almaya hak kazanan katılımcıların dikkatine!

Destek alan kişilerin etkinlikten sonra BİDEB’e iletmesi gereken belgeler:

1- Taahhütname,
2- Değerlendirme raporu,
3- Dizi pusulası,
4- Harcama belgelerinin (etkinlik kayıt ücreti makbuzu/faturası, konaklama faturası) asılları*
5- Başvuru sahibinin TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alıp almadığını gösteren resmi yazı**
6- Bildirinin sözlü/poster sunum için kabul edildiğini gösteren belge
7- Etkinlik katılım belgesi (Aslı gibidir onaylı sureti yeterlidir.)

*Son iki belge (6 ve 7) kongre yönetim sistemimiz üzerinden alınmaktadır.


Başvuru sahiplerinin yapmaları gerekenlerle ilgili detaylı bilgi TÜBİTAK internet sayfasında
mevcuttur. Bununla ilgili sayfa linkleri aşağıdadır:

 • Yükümlülükler için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-b-yurt-ici-bilimsel-etkinliklere-katilimi-destekleme-programi
 • İzleme belgeleri için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/2223a/icerik-izleme-belgeleri
 • Dönüş evraklarının hazırlanmasıyla ilgili sorular için; SSS; https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/2223a/icerik-sss
 • 2. Dönem TÜBİTAK destek başvuru tarihleri ve detayları için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/2223a/icerik-basvuru-tarihleri
 • BAŞVURU İÇİN; https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/2223a/icerik-basvuru-yontemi


Bilimsel etkinliğin;

Adı / Konusu / Türü: Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (International Eurasian
Educational Research Congress) / Eğitim Araştırmaları / Kongre

Yeri (Şehir): Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kocaeli/Türkiye

Başlama ve bitiş tarihleri: 21.05.2024 – 24.05.2024

  • Kaç farklı şehirden katılım olduğu / toplam katılımcı sayısı: 46 farklı şehir / 884 katılımcı
   (kayıtlı)
  • Etkinlikte katılımcı olma dışında farklı bir göreviniz var mıydı? (Oturum başkanlığı,
   moderatör, kurul üyeliği vb.)
  • Etkinlik ile ilgili kitap, CD ve / veya dergi basıldı mı?
   □ Hayır
Scroll to Top