IXth International Eurasian Educational Research Congressng & Consulting

ejej

YAYIN

EJERCongress 2022’de sunduğunuz bildirinizi/bildirilerinizi, aşağıda yer alan yayın seçeneklerinden birinde değerlendirebilirsiniz.

I. Bildirinizi kongrede sunduktan sonra tam metin olarak gönderebilir ve editör sürecinden sonra EJERCongress 2022 Bildiri Tam Metin Kitabı’nda yayınlayabilirsiniz.

EJERCongress 2022 Tam Metin Kitabı’nın bu yıldan itibaren SSCI ve ERIC indeksleri başta olmak üzere çeşitli uluslararası indekslerde taranması için başvuru yapılacaktır.

Bu nedenle, EJERCongress 2022 Tam Metin Kitabı Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı dilde yayınlanacaktır. Bildirilerinizi tercihinize göre sadece Türkçe ya da İngilizce göndermeniz gerekmektedir. Aksi halde her iki dilde de gönderilen bildirilerden sadece biri kabul edilecektir.

Bildirinizin uluslararası indekslerde yer almasını istiyorsanız bildirinizi sadece İngilizce göndermeniz beklenmektedir. 

Tam metin takvimi: 

 • Tam metinlerin formata göre gönderilmesi için son tarih: 15 Ağustos 2022
 • Tam metin kitabının elektronik olarak yayın tarihi: 15 Ekim 2022

Bildiri Özet ve Bildiri Tam Metin kitaplarındaki yayınlarda Etik Kurul İzin Belgesi istenmemektedir.
Tam Metin Gönderim Formatını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
Tam Metinlerinizi kongre sonrasında ejer2022.tammetin@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

II. Bildirinizi aşağıdaki dergilerde yayınlanmak üzere değerlendirebilirsiniz. (Makalelere hakem değerlendirme sürecinden sonra yayınlanma kararı verilebilir.)

III. Bildirinizi Anı Yayıncılık tarafından yayınlanacak Kitap Bölümünde yayınlayabilirsiniz. EJERCongress 2022’de sunulan bildirilerden yayınlanacak kitapların kategorileri şöyledir;

 1. Eğitim Bilimleri Ortak Alanlar

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
 • Eğitim Programları ve Öğretimi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Öğretmen Eğitimi
 • Yükseköğretim
 • Kariyer Danışmanlığı
 • İlköğretim
 • Eğitim Teknolojisi
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Beden Eğitimi ve Öğretimi
 • Müzik Eğitimi

2. Erken Çocukluk Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitim, Özel Eğitim

3. Matematik ve Fen Bilimler Ortak Alanları

 • Matematik Eğitimi
 • Fen Eğitimi
 • Fizik Eğitimi
 • Biyoloji Eğitimi
 • Çevre Eğitimi

4. Sosyal Bilimler Ortak Alanları

 • Tarih Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi
 • Edebiyat Eğitimi
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitim Felsefesi
 • Sağlık Eğitimi
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
 • Din Eğitimi

5. Türk Dili ve Yabancı Dil Eğitimi

 • Türkçe Eğitimi
 • Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi

Bu alanlarda bildirinizin kitap bölümü olarak yer almasını isterseniz “kitap bölümü formatı”na göre bildirinizi düzenleyerek değerlendirilmek üzere bizimle ejerbooksection2022@gmail.com mail adresimizden Word formatında paylaşabilirsiniz.

NOT: Kongre Kurulu gerek duyduğunda bu alanları değiştirebilir, çoğaltabilir, birleştirebilir ve yeterli olmaması durumunda ilgili alanı kaldırabilir.

 Kitap bölümü formatını buradan indirebilirsiniz.

 • Çalışmaların son teslimi tarihi 1 Ağustos 2022
 • Kabul Edilen Çalışmaların ilanı 20 Ağustos 2022
 • E-kitap Yayın tarihi 10 Ekim 2022

* Bildiriler kitap bölümü olarak değerlendirilmek üzere editör ve hakem sürecine tabii tutulacaktır.