IXth International Eurasian Educational Research Congressng & Consulting

ejej
rek-tr-BANNER
BANNER-TR-Çınar
BANNER-TR
slayt philip
slayt binnur
slayt elliot
previous arrow
next arrow

EJERCongress 2022 Bildiri Özetleri Kitabı

Ana Tema: Bölgesel Sorunların Yol Açtığı Göçler, Mülteciler ve Dezavantajlı Grupların Eğitimi

EJERCongress 2022’ye sizi de bekliyoruz.
Her yıl büyüyerek ve gelişerek sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz.

International Eurasian Educational Research Congress

    EJERCongress 2022, Anı Yayıncılık, Ege Üniversitesi ve Penn State Üniversitesi iş birliği ile 22-25 Haziran 2022 tarihlerinde hibrit (yüz yüze ve çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek. Kongrenin ana teması “Bölgesel Sorunların Yol Açtığı Göçler, Mülteciler ve Dezavantajlı Grupların Eğitimi” olarak belirlendi.
    Her yıl olduğu gibi bu sene de ülkemizin ve farklı ülkelerin tecrübelerinden yola çıkarak ağırlıklı olarak eğitim bilimleri alanından bilim insanlarını bir araya getirip araştırmalar ve çalışmalar yapılmasını, bu araştırma ve çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bilimsel çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı amaçlamaktayız. Kongrede; panellere, çalıştaylara, keynote’lara ve kapsamlı araştırmalara yer verilecek. Kongre sunum dilleri Türkçe ve İngilizce’dir. EJERCongress, bilimsel platformlara ve çağın gereksinimlerine gözünü kapatmak istemeyen herkesin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz son 2 yıl pandemiye rağmen Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi’nde gerek katılımcı gerekse dinleyici olarak büyük ilgi gördü. Kongremizi on binin üzerinde dinleyici ve izleyici çevrim içi (online) olarak takip etti. Böylece EJERCongress, ülkemizdeki saygınlığını ve yetkinliğini bir adım daha ileri taşıdı.
    Gönderilen ve kabul edilen bildiri özetleri kongreden hemen sonra “Bildiri Özetleri Kitabı” olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, kongre sonrasında bildiri metinleri makale formatına dönüştürüldükten sonra hakemler tarafından değerlendirilerek “Tam Metin Bildiri Kitabı” olarak yayınlanacaktır. Başvuru tarihleri ile ilgili detaylı bilgileri ve duyuruları “Önemli Tarihler” menüsünden takip edebilirsiniz.

    22-25 Haziran 2022‘de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek IXth International Eurasian Educational Research Congress’te siz değerli akademisyenleri ve araştırmacıları aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Önemli Tarihler

01 Ocak 2022

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi

10 Mayıs 2022

Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi

27 Mayıs 2022 Bildiri Sahipleri İçin Son Kayıt/Ödeme Tarihi

10 Haziran 2022

Kongre Programının İlanı

15 Ağustos 2022

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi (isteğe bağlı)

22 Haziran 2022

Kongre Başlangıç Tarihi

25 Haziran 2022

Kongre Bitiş Tarihi

Ücretsiz

Dinleyici/Bildirisiz Katılımcı İçin Son Ödeme Tarihi

Kongremiz Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Gerçekleştirilecektir

Ankara Üniversitesi
Kaliforniya Üniversitesi-Santa Cruz
Stanford Üniversitesi
Teksas Eyalet Üniversitesi
Penn State Harrisburg
Teksas Eyalet Üniversitesi

EJERCongress’in Sizlere Sunduğu Avantajlar

Dergimiz

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (ENAD)

Uluslararası Hakemli, Açık Erişim, Online e-dergi

ISSN: 2148-2624
Yayına Başlama Tarihi: Kasım 2013
Yayın Sıklığı: Yılda dört sayı (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

Geçmişten Günümüze EJERCongress

DESTEKLEYENLER