Xth International Eurasian Educational Research Congress

yesil

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME

♦ Kongreye gönderilen makaleler (bildiri, poster) Kongre bilim kurulunda görev alan, en az iki hakemin değerlendirmeleri sonucunda hazırlamış oldukları rapor üzerine kabul edilir.