Xth International Eurasian Educational Research Congress

yesil

TEMA

ANA TEMA

“Eğitimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon “


Alt Temalar
 
EJERCongress 2023 Düzenleme Kurulu, aşağıda belirtilen temalara uygun, Eğitim ve Eğitim Bilimlerinin farklı disiplinlerinden uygulama ve kurama dayalı özgün bildiri başvuruları beklemektedir.
 • Acil Durum ve Afet Eğitimi
 • Araştırma Etiği
 • Araştırma Yöntemlerinde Yeni Eğilimler
 • Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme
 • Bölgesel Farklılıkların Eğitime Etkisi
 • COVID-19 Salgını Sonrası Yeni Eğitim Düzeni
 • COVID-19 Sonrası Bir Dünyada Gelişmek İçin Sahip Olmamız Gereken Beceriler
 • Deprem Eğitimi
 • Deprem Sonrası Travma Eğitimi
 • Deprem ve Etkili Psikososyal Müdehale Yöntemleri
 • Deprem ve Travma
 • Depremin Okul Personeli Üzerindeki Etkisi
 • Dijital Çağda Eğitim ve Uygulama Örnekleri: İlkokul, Ortaokul, Lise, Yükseköğretim
 • Dijital Çağda Eğitim-Öğretim Liderliği
 • Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri
 • Dijital Çağda Öğretmen Eğitimi
 • Dijital Ebeveynlik
 • Dijital Strateji Tasarlama ve Sunma
 • Dijital Uçurumu Aşmanın Yolları
 • Dijital Yeterlik
 • Ebeveynlerin ve Eğitimcilerin Çok Kültürlü Sınıf Kaygıları
 • Eğitim Araştırmalarında Yeni Eğilimler
 • Eğitim Hakkı
 • Eğitim Sektöründe Politikalar, İyi Yönetişim ve Liderlik
 • Eğitim ve Toplum
 • Eğitimde Akademik Özgürlük, Özerklik ve Sosyal Sorumluluk
 • Eğitimde Araştırma ve Yenilikler
 • Eğitimde Ebeveynlerin Rolü
 • Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın Geliştirilmesi
 • Gelecekte Okul Binalarının Tasarımı
 • Gelecekte Yaşamak ve Çalışmak İçin Yeni Beceriler
 • Göç ve Eğitim
 • Göçmenlerin Eğitime Entegrasyonu
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • K-12 Eğitim (Okulöncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim)
 • Kalite Güvence, Standartlar ve Akreditasyon
 • Karma (Harmanlanmış) Öğrenme
 • Küreselleşme ve Eğitim
 • Makine Öğrenmesi
 • Marjinal Gruplarla İlgili Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Mesleki Eğitim
 • Metaverse
 • Müfredatlarda Köklü Değişimlerin Olabilirliği
 • Mülteciler ve Marjinal Gruplar İçin Kanıta Dayalı Okul Danışmanlığı Hizmetleri  
 • Mültecilerin Yüksek Öğretim Programlarından Faydalandırılması
 • Mültecilerin Aile ve Okul İlişkileri
 • Mültecilerin Okullara Uyumu
 • Mültecilerin Öğrencilerin Eğitimle İlgili Kaygıları
 • Mültecilerle İlgili Sürdürülebilir Eğitim Hedefleri
 • Öğrenci Başarısı İçin Yenilikçi Öğrenme Tasarımları
 • Öğrenciler ve Öğretmenler İçin Temel Beceri Setleri
 • Öğrencilerin Öğrenme Çıktılarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 • Öğrenme ve Öğretme Yöntemlerinde Yeni Eğilimler
 • Öğrenme Yönetim Sistemleri
 • Öğrenmenin Önündeki Engeller
 • Öğretim ve Öğrenmede Yeni Teknolojiler
 • Okullarda Acil Durum Yönetimi
 • Okulları Yönetme
 • Pedagoji, Eğitim Programları ve Öğretim
 • Program Tasarımı ve Geliştirme
 • Sağlıklı Yaşam ve Toplumlar İçin Eğitim
 • Sürdürülebilir Yaşam İçin Eğitim
 • Uzaktan Eğitim
 • Yapay Zekâ ve Eğitim Uygulamaları
 • Yönetim Bilgi Sistemi
 • Yükseköğretim