yesil

1) EJER Congress “En Iyi Doktora Tezi Ödülü”

 Koşulları;

 • Türkiye’deki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında Ocak 2022 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında doktora tezini tamamlayan ve ilgili doktora programından mezun olanlar başvuru yapabilir.
 • Başvurular, doktora tez sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılır.
 • Doktora tezinin bilimsel, yenilikçi ve özgün olması dikkate alınır.
 • Eksik belgeli veya hatalı başvurular dikkate alınmayacaktır. Sorumluluk başvuruyu yapan kişiye aittir.
 • Başvuruya konu olan doktora tezinin dilinin Türkçe ya da İngilizce olması gerekmektedir.
Başvurular info@ejercongress.org adresine yapılmalıdır.
İstenilecek Belgeler;
 1. Başvuru Dilekçesi (Formu İndirmek için üzerine tıklayınız)
 2. Doktora Tez Sahibinin Özgeçmişi
 3. Doktora Tez Danışmanı Özgeçmişi
 4. Başvuru Gerekçe Raporu (Formu İndirmek için üzerine tıklayınız)
 5. Tez Savunma Tutanağı
Ödül yalnızca birinciye verilecektir ve ödül hakkında bilgilendirme çok yakında buradan yapılacaktır.  
 

2) EJER Congress “En Iyi Genç Araştırmacı Ödülü”

 Koşulları;

 • Yayının Ocak 2021 – Mart 2023 tarihleri arasında basılmış olması
 • Başvurunun, yayın sahibi tarafından değil, araştırmacıyı ve yayını bilen, ayrıca da alana hakim başka birisi tarafından yapılması
 • Araştırmanın özgün olması
 • Araştırmacının son 5 yıl içinde doktorasını tamamlamış olması
 • Başvuruya konu olan yayının dilinin İngilizce ya da Türkçe olması
 • Eksik belgeli veya hatalı başvurular dikkate alınmayacaktır. Sorumluluk başvuruyu yapan kişiye aittir.
 • Başvurular info@ejercongress.org adresine yapılmalıdır.
Başvurular info@ejercongress.org adresine yapılmalıdır.

İstenilecek Belgeler;

 1. Başvuru Gerekçe Formu (Formu İndirmek için üzerine tıklayınız)
 2. Aday Gösterilen Araştırmacının Özgeçmişi
 Ödül yalnızca birinciye verilecektir ve ödül hakkında bilgilendirme çok yakında buradan yapılacaktır. 
 
Scroll to Top