IXth International Eurasian Educational Research Congressng & Consulting

ejej

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME

♦ Kongreye gönderilen makaleler (bildiri, poster) Kongre bilim kurulunda görev alan, en az iki hakemin değerlendirmeleri sonucunda hazırlamış oldukları rapor üzerine kabul edilir.