yesil

TEMA

ANA TEMA

“Geleceği Tasarlamak: Eğitimde Yapay Zeka ile Değişen Paradigmalar ve Transhümanizm”


Alt Temalar
 
EJERCongress 2024 Düzenleme Kurulu, aşağıda belirtilen temalara uygun, Eğitim ve Eğitim Bilimlerinin farklı disiplinlerinden uygulama ve kurama dayalı özgün bildiri başvuruları beklemektedir.
 • Acil Durum ve Afet Eğitimi
 • Araştırma Etiği
 • Araştırma Yöntemlerinde Yeni Eğilimler
 • Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme
 • Bölgesel Farklılıkların Eğitime Etkisi
 • COVID-19 Salgını Sonrası Yeni Eğitim Düzeni
 • COVID-19 Sonrası Bir Dünyada Gelişmek İçin Sahip Olmamız Gereken Beceriler
 • Deprem Eğitimi
 • Deprem Sonrası Travma Eğitimi
 • Deprem ve Etkili Psikososyal Müdehale Yöntemleri
 • Deprem ve Travma
 • Depremin Okul Personeli Üzerindeki Etkisi
 • Dijital Çağda Eğitim ve Uygulama Örnekleri: İlkokul, Ortaokul, Lise, Yükseköğretim
 • Dijital Çağda Eğitim-Öğretim Liderliği
 • Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri
 • Dijital Çağda Öğretmen Eğitimi
 • Dijital Ebeveynlik
 • Dijital Strateji Tasarlama ve Sunma
 • Dijital Uçurumu Aşmanın Yolları
 • Dijital Yeterlik
 • Ebeveynlerin ve Eğitimcilerin Çok Kültürlü Sınıf Kaygıları
 • Eğitim Araştırmalarında Yeni Eğilimler
 • Eğitim Hakkı
 • Eğitim Sektöründe Politikalar, İyi Yönetişim ve Liderlik
 • Eğitim ve Toplum
 • Eğitimde Akademik Özgürlük, Özerklik ve Sosyal Sorumluluk
 • Eğitimde Araştırma ve Yenilikler
 • Eğitimde Ebeveynlerin Rolü
 • Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın Geliştirilmesi
 • Gelecekte Okul Binalarının Tasarımı
 • Gelecekte Yaşamak ve Çalışmak İçin Yeni Beceriler
 • Göç ve Eğitim
 • Göçmenlerin Eğitime Entegrasyonu
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • K-12 Eğitim (Okulöncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim)
 • Kalite Güvence, Standartlar ve Akreditasyon
 • Karma (Harmanlanmış) Öğrenme
 • Küreselleşme ve Eğitim
 • Makine Öğrenmesi
 • Marjinal Gruplarla İlgili Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Mesleki Eğitim
 • Metaverse
 • Müfredatlarda Köklü Değişimlerin Olabilirliği
 • Mülteciler ve Marjinal Gruplar İçin Kanıta Dayalı Okul Danışmanlığı Hizmetleri  
 • Mültecilerin Yüksek Öğretim Programlarından Faydalandırılması
 • Mültecilerin Aile ve Okul İlişkileri
 • Mültecilerin Okullara Uyumu
 • Mültecilerin Öğrencilerin Eğitimle İlgili Kaygıları
 • Mültecilerle İlgili Sürdürülebilir Eğitim Hedefleri
 • Öğrenci Başarısı İçin Yenilikçi Öğrenme Tasarımları
 • Öğrenciler ve Öğretmenler İçin Temel Beceri Setleri
 • Öğrencilerin Öğrenme Çıktılarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 • Öğrenme ve Öğretme Yöntemlerinde Yeni Eğilimler
 • Öğrenme Yönetim Sistemleri
 • Öğrenmenin Önündeki Engeller
 • Öğretim ve Öğrenmede Yeni Teknolojiler
 • Okullarda Acil Durum Yönetimi
 • Okulları Yönetme
 • Pedagoji, Eğitim Programları ve Öğretim
 • Program Tasarımı ve Geliştirme
 • Sağlıklı Yaşam ve Toplumlar İçin Eğitim
 • Sürdürülebilir Yaşam İçin Eğitim
 • Uzaktan Eğitim
 • Yapay Zekâ ve Eğitim Uygulamaları
 • Yönetim Bilgi Sistemi
 • Yükseköğretim

Scroll to Top