yesil

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK

Prof. Dr. Cemil Öztürk lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini Marmara Üniversitesi’nden almıştır. 2008-2009 yıllarında Marmara Üniversitesi senatörlüğü görevini, 2002-2005 yılları arasında Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Türk Eğitim sistemi ve öğretmen yetiştirme üzerine çok sayıda yayını bulunan Prof. Dr. Cemil Öztürk; 2009 -2012 yılları arasında Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon çalışmalarını başlatan ve hızlandıran Prof. Dr. Cemil Öztürk halen EPDAD (Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Scroll to Top